Skip to main content

Paketat e Cmimeve

Lite

- 1 reel në javë në instagram (dhe facebook nëse ka)- 4 postime në javë në instagram (dhe facebook nëse ka)- 4 stories në javë në instagram (dhe facebook nëse ka)- Shkrimi i titujve intrigues për cdo postim, të përshtatur për të ndikuar audiencen dhe në përputhje me mesazhin e markës.- Përdorimi strategjik i hashtag-ve për të rritur shikueshmërinë dhe përfshirjen në postimet në Instagram (dhe facebook nëse ka).

€470/muaj

Elegance

- 1 reel në javë në instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 4 postime në javë në instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 4 stories në javë në instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 3 përmbajtje për tiktok në javë- Shkrimi i titujve intrigues për cdo postim, të përshtatur për të ndikuar audiencen dhe në përputhje me mesazhin e markës.- Përdorimi strategjik i hashtag-ve për të rritur shikueshmërinë dhe përfshirjen në postimet në Instagram (dhe facebook nëse ka).

€570/muaj

Prestige

- 2 reel në javë në Instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 4 postime në javë në instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 4 stories në javë në instagram (dhe Facebooke nëse ka)- 5 përmbajtje për tiktok në javë- Shkrimi i titujve intrigues për cdo postim, të përshtatur për të ndikuar audiencen dhe në përputhje me mesazhin e markës.- Përdorimi strategjik i hashtag-ve për të rritur shikueshmërinë dhe përfshirjen në postimet në Instagram (dhe facebook nëse ka).

€620/muaj

Shërbime Shtesë

Video Komerciale (Duke përfshirë edhe të drejtat komerciale)
Cmimi: €500

 

Paketë me 20 fotografi profesional
Cmimi: €300

 

Krijimi i përmbajtjes UGC (promovim në @lifeasbarker´s Tiktok & Instagram)
Cmimi: Duke filluar nga €200 për video

Scale your brand and earn more revenue

© 2024. EDEN.